Web Informer Button

Οι Απόψεις

Στείλτε μας τις απόψεις σας να τίς δημοσιεύσουμε.

Το Θέμα της Ημέρας .

Η ποιο σοβαρή είδηση της ημέρας.Διαβάστε εδώ .

Οικονομία .

Διαβάστε εδώ.Κατατίθενται τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης.

Πολιτική .

Εκλογές 2015: Νικητής των εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάστε εδώ.

Εγκληματικότητα .

Μαχαιρωμένος βρέθηκε υπαξιωματικός του στρατού στην Κάρπαθο.Διαβάστε εδώ.

Κοινωνικά .

Πώς κατανέμονται οι 40000 θέσεις στους Δήμους.Διαβάστε εδώ.

Τοπικά νέα .

Ολα τα νέα της περιοχής μας. Διαβάστε εδώ.

Περιβάλλον .

Σύνοψη της νομοθεσίας της Ευρωπαικής Ένωσης.Διαβάστε εδώ.

Οι άλλες μας ιστοσελίδες.

www.smart-press.gr

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη .!!
========================================

Υπερψηφίστηκε το ψήφισμα με τις θέσεις και τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2018
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Αθήνα, 3–5 Δεκεμβρίου 2018


Η πρωτοφανής κρίση που βιώνει η χώρα μας θέτει επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής της οργάνωσης του Κράτους και των θεσμών του. Στο πλαίσιο μιας Νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι αναγκαίο να καταστεί η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.
Για το λόγο αυτό ως Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ αποφασίζουμε :
1ο. Υιοθετούμε την «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ με στόχο την Ανάπτυξη της Χώρας και τη Βελτίωση των Υπηρεσιών στους Πολίτες».
2ο. Για τα επίκαιρα και τα άμεσης προτεραιότητας ζητήματα αποφασίζουμε τα ακόλουθα.
 1. H ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Προτείνουμε την αναθεώρηση των άρθρων 101 και 102 και συμπληρω-ματικά των άρθρων 43, 56, 76, 78 και 98 του Συντάγματος με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις :
 1. Συνταγματική αποτύπωση του νέου ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο ενός ριζικά αναμορφωμένου διοικητικού συστήματος (Επιτελική Κεντρική Διοίκηση – Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση να συναποτελούν μία «λειτουργική ενότητα» – Ανάθεση ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ – Προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της εγγύτητας και της επικουρικότητας – Διακριτός θεσμός Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης).
 2. Συνταγματική καθιέρωση «Συμβουλίου Αυτοδιοίκησης» (ως επίσημου κοινού θεσμικού εκπροσώπου της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στην εκτελεστική εξουσία και την κεντρική διοίκηση).
 3. Ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο για τους φορολογικούς πόρους των ΟΤΑ Επιτακτικότερη η διάταξη που επιβάλει τη μεταφορά πόρων παράλληλα με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Να παρασχεθεί στον νομοθέτη η δυνατότητα να αναθέσει τον καθορισμό και την είσπραξη συγκεκριμένων φόρων από τους ίδιους τους ΟΤΑ, χωρίς επιβάρυνση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών και με δημιουργία μηχανισμού αναδιανομής για άρση των ανισοτήτων.
 4. Συνταγματική θωράκιση τη προβλεπόμενης οικονομικής αυτοτέλειας της ΤΑ, με δέσμευση που θα αποκλείει αποφασιστικά την ανάμειξη του κανονιστικού νομοθέτη και των Υπουργείων στην απόδοση και την κατανομή των πόρων, είτε αυτοί είναι οι σημερινοί ΚΑΠ είτε αφορούν την είσπραξη και απόδοση άλλου ενιαίου φόρου, όπως για παράδειγμα ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας.
 5. Ειδική συνταγματική ρύθμιση για την άσκηση εποπτείας στους ΟΤΑ και τη διεύρυνση της διαφάνειας (Ρητή συνταγματική διατύπωση ότι «η εποπτεία που ασκεί το Κράτος περιορίζεται αποκλειστικά σε τυπικό έλεγχο νομιμότητας» – Κατοχύρωση ανεξάρτητης αρχής που θα αναλάβει τον έλεγχο νομιμότητας – Ενίσχυση της διαφάνειας με θεσμούς δημοσιότητας σε τοπικό επίπεδο με τη χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών).
 6. Συνταγματική κατοχύρωση υποχρεωτικής διαβούλευσης και νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη συμμετοχή στο νομοθετικό έργο των θεσμικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ώστε για κάθε νομοσχέδιο που αφορά ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προηγείται υποχρεωτικώς διαδικασία διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της και οι θεσμικοί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν οι ίδιοι νομοθετικές πρωτοβουλίες).
 7. Συνταγματικές τροποποιήσεις ως προς το εκλογικό σύστημα και τα πολιτικά δικαιώματα στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ειδική συνταγματική διάταξη, που να προβλέπει ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο εκλογικό σύστημα και τις εκλογικές περιφέρειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αν δεν επιτυγχάνονται αυξημένες πλειοψηφίες), θα ισχύουν από τις μεθεπόμενες εκλογές – Ακώλυτη συμμετοχή όλων των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις βουλευτικές εκλογές).

 1. O ΝΟΜΟΣ 4555/2018 («ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»)
Ο Νόμος 4555/2018 («Κλεισθένης») δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν στα δύο χρόνια που διήρκεσε ο διάλογος :
 • Δεν βελτιώνει το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, ενώ δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Περιορίζεται μόνο στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού, καθώς και στην αναιτιολόγητη συρρίκνωση της θητείας τους από τα πέντε, στα τέσσερα χρόνια.
 • Δεν διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα, ούτε διασφαλίζει στις Δημοτικές Αρχές τη δυνατότητα να εφαρμόζουν το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκαν. Ενισχύει τη συναλλαγή και την αδιαφάνεια .
 • Επιχειρεί να επαναφέρει από το «παράθυρο» τις Κοινότητες, με το εκλογικό σύστημα, την κατανομή των αρμοδιοτήτων, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την κατανομή της ΣΑΤΑ, γεγονός που αποτελεί ουσιαστικά οπισθοδρόμηση.
 • Δεν ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής ενίσχυσης της αποκέντρωσης και προώθησης της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, όπως αυτά έχουν εκφραστεί, σχεδόν ομόφωνα, σε συνέδρια των αυτοδιοικητικών συλλογικών οργάνων.
 • Ενισχύει ακόμη περισσότερο το συγκεντρωτικό κράτος και καθιστά τον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών «δικαστή–εισαγγελέα» σε βάρος των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών.
 • Δημιουργεί τον μηχανισμό του δημοτικού διαμεσολαβητή στο επίπεδο του Νομού, με πολλές αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα, που καταστρατηγούν το άρθρο 102 του Συντάγματος.
 • Δεν υιοθετεί χρήσιμες σύγχρονες αλλαγές που συντελούνται στην Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο επαναφέρει την «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Μάιος 2018)», την οποία έγκαιρα υπέβαλε η ΚΕΔΕ στην Κυβέρνηση και τα Πολιτικά κόμματα.
 1. TA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής, έχει υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις από οποιονδήποτε άλλον φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
Οι ΟΤΑ δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλες μειώσεις και απαιτούν :
 • Την εφαρμογή του Συντάγματος και του Ν.3852/2010 για την κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας και την αποκατάσταση της νομιμότητας στην απόδοση των ΚΑΠ.
 • Τη σταδιακή απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων.
 • Τη γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ.
 • Τον «επαναπατρισμό» όλων των πόρων των ΟΤΑ.
Το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ προτείνει μεταρρυθμίσεις στρατηγικού χαρακτήρα στα οικονομικά της Τ.Α., που σε συνδυασμό με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκό οικονομικό και επενδυτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της χώρας, στη νέα δεκαετία.
Δημοσιονομική αποκέντρωση και μεταφορά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στους Δήμους.
Για να ενισχυθεί η οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη η φορολογική αποκέντρωση με μεταφορά δυναμικών φορολογικών εσόδων, κατοχύρωση σαφούς φορολογικής ελευθερίας αλλά και αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ. Παράλληλα απαιτείται η δημιουργία ενός εξισορροπητικού αναδιανεμητικού μηχανισμού που θα αμβλύνει τις δημοσιονομικές ανισότητες των Δήμων της χώρας.
 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής έχει αποδείξει έμπρακτα ότι στηρίζει και υλοποιεί σειρά κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων με κύριους αποδέκτες των πολύτιμων αυτών υπηρεσιών, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.
Για να πετύχει η χώρα μας την αποτελεσματικότητα που έχουν οι κοινωνικές δαπάνες στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, απαιτούμε το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής, με τους αναλογούντες πόρους και το αντίστοιχο προσωπικό, να περάσει στους Δήμους.
Προκειμένου οι Δήμοι να αναλάβουν τη διοίκηση του Τοπικού Κοινωνικού Κράτους, εκτός από τη μεταφορά των συγκροτημένων δομών και των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να διασφαλισθεί η διατηρησιμότητα όλων των Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους :
–  με την κατασκευή των νέων τοπικών κοινωνικών υποδομών (Παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ–ΜΕΑ, ΚΗΦΗ κλπ),
–  με την εφαρμογή όλων των Κοινωνικών Προγραμμάτων από τον αντίστοιχο Δήμο ή με διαδημοτική συνεργασία ή/και με άλλους τοπικούς κοινωνικούς φορείς υπό την αιγίδα του Δήμου,
–  με τη διασφάλιση της συγχρηματοδότησης των δημοτικών κοινωνικών δομών και προγραμμάτων και της απασχόλησης του προσωπικού τους και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοτικών κοινωνικών δομών.
Σχετικά με τα θέματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προαγωγής της Υγείας προτείνουμε :
 • Ουσιαστική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας με τη δημιουργία μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας σε τοπικό επίπεδο.
 • Θεσμοθέτηση της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων και Φαρμακείων με την πιστοποίησή τους ως Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 • Συμβασιοποίηση των Δημοτικών Ιατρείων ως Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για το ασφαλιστικό σύστημα.
 • Διασφάλιση της λειτουργίας των 76 Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας με διατήρηση και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
Για τα Άτομα με Αναπηρία απαιτούνται:
 • Κεντρικός σχεδιασμός από την Κυβέρνηση προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής που θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
 • Δημιουργία Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.
 • Δημιουργία στεγών αυτόνομης διαβίωσης.
 • Δημιουργία Ειδικού Προγράμματος για τη διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης των ΑΜΕΑ.
Όσον αφορά την Προώθηση της Απασχόλησης, απαιτούμε θεσμικό και προγραμματικό πλαίσιο διασφάλισης του ρόλου των Δήμων στην εξειδίκευση και εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης και ειδικότερα:
 • Λειτουργία Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης σε κάθε Δήμο, ο οποίος μπορεί και επιθυμεί να τις αναπτύξει.
 • Μεταφορά στους Δήμους των Γραφείων του ΟΑΕΔ που είναι χωροθετημένα σε τοπικό επίπεδο.
 • Απονομή ρόλου Συντονιστού Εταίρου στους Δήμους, σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών απασχόλησης σε κάθε τόπο (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση κλπ).
 • Στους δικαιούχους των Προγραμμάτων Απασχόλησης του ΟΑΕΔ να εντάσσονται όχι μόνο τα ΝΠΙΔ που αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα αλλά και οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών.
Σχετικά με την Κοινωφελή Εργασία ζητούμε την επίσπευση των διαδικασιών έναρξης των σχετικών προγραμμάτων.
Όσον αφορά την Κοινωνική Οικονομία προτείνουμε:
–  τη δημιουργία «εργαλειοθήκης» για την καλύτερη διαχείριση και ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και πρόβλεψη mentoring και training για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις,
–  την αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων : Δημόσιες Συμβάσεις με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, συμμετοχή των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας,
– την άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας, ώστε να αρχίζει να πλησιάζει  τα επίπεδα στα οποία κινείται σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

 1. ΤO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η δραματική μείωση της ΣΑΤΑ δεν επιτρέπει ούτε καν τη στοιχειώδη συντήρηση και επισκευή των υποδομών των Δήμων με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την απαξίωσή τους και να δημιουργεί προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική ζωή πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι τοπικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις των Δήμων καθίστανται ακόμα δυσχερέστερες λόγω έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων.
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός  Ολοκληρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος θα αποτελέσει το κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε τόπου και να αξιοποιηθούν τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον, λόγω της εγγύτητας με τους πολίτες, τα προβλήματα και τις δυνατότητες της οικονομίας. Δεν διεκδικεί τίποτα επιπλέον. Με το βλέμμα της στο μέλλον, συντονίζει σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και υποχρεώσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης –που είναι ατάκτως ειρημένα δεξιά και αριστερά– με στόχο την κινητοποίηση πόρων, τη συνέργεια και τη συνεργασία που θα αποφέρουν μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και θα υποστηρίξουν την υλοποίηση της ΠΡΟΤΑΣΗΣ της ΚΕΔΕ.
Στόχος του Ολοκληρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος είναι η υποστήριξη των Δήμων για την ομαλότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προτείνει η ΚΕΔΕ, η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, η άμβλυνση των τοπικών–χωρικών ανισοτήτων, η περαιτέρω προώθηση της διαφανούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των Δήμων, καθώς και της διαδημοτικής συνεργασίας.
Το Ολοκληρωμένο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από :
 1. το ΕΣΠΑ
 2. το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Υπουργείου Εσωτερικών (Φιλόδημος Ι και Φιλόδημος ΙΙ)
 3. το Πράσινο Ταμείο
 4. τη νέα γενιά Παρακρατηθέντων
 5. την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού της Τ.Α.
 6. τον επαναπατρισμό του Φόρου Ζύθου.
 1. H ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
Οι αιρετοί των ΟΤΑ ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό της Πολιτείας και δικαιούνται τη συνδρομή των όρων απρόσκοπτης άσκησης του λειτουργήματός τους, ώστε να διευκολύνεται η ελευθερία δράσης και η πρωτοβουλία τους, τόσο σε επίπεδο λειτουργικό, όσο και σε νομικό και οικονομικό επίπεδο.
Αρχή της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ είναι να ισχύουν για όλους τους αιρετούς της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης οι ίδιοι κανόνες, όσον αφορά στα θέματα της καταστατικής θέσης, τα ασφαλιστικά, τα οικονομικά, τα συνταξιοδοτικά, τα δικονομικά κλπ. Έως ότου, όμως, η Πολιτεία αποδεχθεί και εφαρμόσει την παραπάνω αρχή, απαιτούμε τα ακόλουθα :
 1. Κωδικοποίηση και οριστική επίλυση όλων των προβλημάτων της καταστατικής θέσης των αιρετών (μισθολογικό καθεστώς, ειδικές άδειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, θωράκιση έναντι υπηρεσιακών μεταβολών για πολιτικούς λόγους, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και χορηγίες).
 2. Άμεση επαναφορά της καταργηθείσας με το νόμο 4093/2012 χορηγίας των νέων αιρετών.
 3. Επανεξέταση του καθεστώτος του νόμου 1608/1950 «περί αυξήσεως των ποινών για αδικήματα κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ». Με το νόμο αυτό προβλέπεται επιβολή υπερβολικά αυστηρών ποινών για αδικήματα που διαπράττονται κατά του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και είναι αναγκαία η επικαιροποίηση των διατάξεών του.
 4. Επαναφορά της ιδιάζουσας δωσιδικίας, ώστε οι αιρετοί να δικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα Εφετεία.
 5. Τροποποίηση του άρθρου 236 του νόμου 3852/2010, ώστε να τίθενται σε αργία οι αιρετοί στην περίπτωση οικονομικών και διαχειριστικών κακουργηματικών διώξεων μετά την Πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση.
 6. Επανεξέταση των ισχυουσών διατάξεων για τα κωλύματα και ασυμβίβαστα στη βάση της ισοτιμίας για όλους τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης και του Κοινοβουλίου σε συνδυασμό με την αποσαφήνιση της ειδικής άδειας των αιρετών, που θα πρέπει να ισχύουν για όλους ανεξαρτήτως επαγγέλματος.
 7. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016 αναφορικά με την περικοπή στο 100% της σύνταξης των συνταξιούχων–αιρετών (δημάρχων, αντιδημάρχων κλπ.), για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού.
 8. Νομοθετική ρύθμιση για την παροχή της δυνατότητας πρόσληψης γενικού γραμματέα σε όλους τους Δήμους.
 9. Επαναφορά της διάταξης για τη δυνατότητα πρόσληψης ιδιαίτερου γραμματέα του δημάρχου, που καταργήθηκε με το Νόμο 4093/2012.
 10. Επαναφορά της διάταξης για την αναγνώριση στους Δημάρχους, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, των ετών θητείας στην Τ.Α. ως προϋπηρεσίας για την υπαλληλική εξέλιξή τους.
 1. Η διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη των Μικρών Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων
Η ΚΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμορφολογία της χώρας και τα δεκάδες μικρά νησιά στα πελάγη της απαιτεί, εδώ και δεκαετίες, από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, χωρίς όμως να έχει ποτέ εισακουστεί, να υπάρχει πρόβλεψη και ειδικές διατάξεις για όλες τις δημόσιες πολιτικές, όταν αυτές νομοθετούνται στη Βουλή, ώστε να βρίσκουν εφαρμογή και στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους.
Στο μεταξύ και προκειμένου να ενισχυθούν το ταχύτερο δυνατό διοικητικά, τεχνικά και οικονομικά, προτείνουμε και διεκδικούμε τα εξής:
 • Διοικητικά και οικονομικά κίνητρα για τη στελέχωση των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων, με στόχο την άμεση πρόσληψη προσωπικού σε βασικές ειδικότητες (μηχανικοί, οικονομολόγοι) για τη λειτουργία των βασικών υπηρεσιών τους (τεχνικές – οικονομικές υπηρεσίες).
 • Πρόβλεψη διατάξεων για την αύξηση των θέσεων των ειδικών και επιστημονικών συνεργατών.
 • Δυνατότητα πρόσληψης Γενικού Γραμματέα.
 • Επανεκτίμηση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των Δήμων αυτών.
 • Επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ με ενίσχυση του κριτηρίου ορεινότητας ή νησιωτικότητας, μόνο με αύξηση των ΚΑΠ και διατήρηση τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα των επιχορηγήσεων σε όλους τους Δήμους.
 • Εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
 • Δημιουργία ειδικού προγράμματος έργων και προμήθειας εξοπλισμών στα πρότυπα του «ΘΗΣΕΑ».

 1. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
8.1. Παράταση της χρονικής ισχύος του προληπτικού ελέγχου
Ζητούμε τη συνέχιση του προληπτικού ελέγχου των ενταλμάτων των Δήμων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε προσυμβατικό στάδιο, διότι η κατάργησή του από 01.01.2019 θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους Δήμους, δεδομένου ότι οι υπόλογοι θα βρίσκονται σε καθεστώς ανασφάλειας και φόβου για καταλογισμό.
Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει προτεραιότητα η συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να τηρούνται οι αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας.
Παράλληλα βέβαια πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχύτερη και αποτελε-σματικότερη διαδικασία στην έκδοση των αποφάσεων.
8.2. Παράταση άδειας λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών
Ζητούμε την παράταση της άδειας λειτουργίας των υφιστάμενων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι 31/12/2019, σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ της ΚΕΔΕ.
8.3. Ο ΦΠΑ στα νησιά
Ζητούμε την υιοθέτηση μόνιμων μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στον ελληνικό νησιωτικό χώρο.
8.4. Αγροτικές αποζημιώσεις
Ζητούμε άμεσα από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για το τεράστιο πρόβλημα που προέκυψε με την επαναοριοθέτηση των παραγωγικών περιοχών, τις αποζημιώσεις και τις επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση περιοχές της χώρας, γιατί πλήττονται δραματικά οι παραγωγοί πολλών και μειονοτικών περιοχών και η χώρα θα αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα.
8.5. Εκκαθάριση των δαπανών των ΟΤΑ
Με τη διάταξη του άρθρου 204 του Νόμου 4555/2018 («Κλεισθένης») ο Δήμαρχος παύει να έχει την ιδιότητα του εκκαθαριστή των δαπανών και του εντολέα πληρωμών. Η ιδιότητα αυτή ανατίθεται με την εν λόγω διάταξη στον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών ή στα ιεραρχικώς υφιστάμενα όργανα που εξουσιοδοτούνται από αυτόν.
Ζητούμε την κατάργηση της διάταξης αυτής και την επαναφορά των προηγούμενων διατάξεων, δεδομένου ότι οι Οικονομικές Υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και η ανωτέρω διάταξη θα δημιουργήσει σύγχυση, καθυστερήσεις και τελικά τεράστια προβλήματα στην οικονομική λειτουργία των Δήμων.
8.6. Δημόσιες Συμβάσεις
Οι διαδικασίες ανάθεσης από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται πλέον από το Νόμο 4412/2016. Η ΚΕΔΕ, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου στην Τ.Α., έχει ζητήσει να ληφθεί υπ’ όψιν η ιδιαιτερότητα των Δήμων (χωρίς φυσικά να δημιουργείται ένα παράλληλο θεσμικό πλαίσιο όπως π.χ. αποτελούσε ο ΕΚΠΟΤΑ).
8.7. Καταβολή αναδρομικών (Δώρα Πάσχα – Χριστουγέννων – Επίδομα Αδείας)
Άμεση αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος καταβολής των αναδρομικών (Δώρα Πάσχα – Χριστουγέννων – Επίδομα Αδείας) σε όλους τους εργαζομένους των δήμων με νομοθετική ρύθμιση και επιχορήγηση των δήμων με το σύνολο της σχετικής δαπάνης που προκύπτει.
Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο του 2018 της ΚΕΔΕ καλεί την Κυβέρνηση και τα Πολιτικά κόμματα να υιοθετήσουν τις θέσεις και τις προτάσεις της, που άλλωστε βασίζονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και γενικότερα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, και να διατυπώσουν εξειδικευμένες προτάσεις ενόψει της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος, για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, ώστε να μπορέσει η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλλει αποτελεσματικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας και στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Ξενοδοχείο Montage Suites στα Καλάβρυτα.

Το Montage Suites είναι ένα μοναδικό θεματικό ξενοδοχείο εμπνευσμένο από ταινίες παγκοσμίου φήμης. Το ακίνητο βρίσκεται στο φαράγγι του Βουραϊκού στην Πελοπόννησο, δίπλα στον ομώνυμο ποταμό. 16000 τ.μ. γης περιβάλλουν το ξενοδοχείο.

Λεπτομέρειες από κλασσικές ταινίες, όπως "Ο Νονός" και το "Όσα παίρνει ο άνεμος", έχουν εφαρμοστεί προσεκτικά στο στυλ και τη διακόσμηση των σουιτών. Κάθε μονάδα προσφέρει διαφορετική ατμόσφαιρα στους επισκέπτες της, με εκπληκτική θέα στο φυσικό τοπίο.

Μπείτε στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου για να ενημερωθείτε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες,κρατήσεις,τιμές κ.α.
https://www.montagekalavrita.com


ΤΑ ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ ΔΙΝΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2019


Άλλη μια σεζόν ολοκληρώθηκε με επιτυχία με το κλασικό, πλέον, μότο «Κάθε Μέρα Θάλασσα», και τα «Karavakia Thessaloniki Waterbus», δίνουν το θαλασσινό τους ραντεβού με το κοινό, το Μάιο του 2019!
«Πιστοί στο καθημερινό μας πρόγραμμα, από την έναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, και έχοντας προσθέσει στα δρομολόγιά μας, αφενός έναν νέο προορισμό, αφετέρου ενσωματώνοντας στο στόλο μας το νέο υπερσύγχρονο ταχύπλοο «Ολυμπία», ολοκληρώνουμε τη φετινή σεζόν»  αναφέρει ο υπεύθυνος επικοινωνίας της «Karavakia Thessaloniki Waterbus» Νίκος Τσαμασλής.
Ιδιαίτερης σημασίας τυχαίνει η προσθήκη του νέου δρομολογίου, αυτού της  Αγίας Τριάδας, το οποίο αγκαλιάστηκε από τους επιβάτες, τόσο από τους κατοίκους του προαστίου της Θεσσαλονίκης όσο και από τους τουρίστες.

«Για πρώτη φορά, φέτος, ύστερα από σαράντα έτη, στην καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Θεσσαλονίκης – Περαίας – Νέων Επιβατών, και αντίστροφα, προσθέσαμε και την Αγία Τριάδα, έναν προορισμό που αποτελούσε χρόνιο αίτημα των κατοίκων και των παραθεριστών της περιοχής. Αισθανόμαστε  υπερήφανοι, με τη νέα, αυτή προσθήκη στο δυναμικό της «Karavakia Thessaloniki Waterbus» επισημαίνει ο υπεύθυνος επικοινωνίας της «Karavakia Thessaloniki Waterbus» Νίκος Τσαμασλής.

Σ’ ότι αφορά τα δρομολόγια, τα οποία εκτελούσαν καθημερινά τη θαλάσσια διαδρομή Λιμάνι Θεσσαλονίκης – Λευκός Πύργος – Περαία – Νέοι Επιβάτες – Αγία Τριάδα, και αντίστροφα, ολοκληρώθηκαν για φέτος, δίνοντας και πάλι, ραντεβού, ανανεωμένα, το Μάιο του 2019.

«Karavakia Thessaloniki Waterbus»

Τα πλοία «Άγιος Γεώργιος» και «Ολυμπία» της «Karavakia Thessaloniki Waterbus» εκτελούσαν καθημερινά δρομολόγια μεταξύ Θεσσαλονίκης – Περαίας – Νέων Επιβατών – Αγίας Τριάδας, και αντίστροφα, ξεκινώντας το Μάιο και ολοκληρώνοντας τα δρομολόγια το Σεπτέμβριο.
Σ’ ότι αφορά τα χαρακτηριστικά των πλοίων, ο «Άγιος Γεώργιος» με μήκος 18 μέτρα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 100 επιβάτες. Είναι ένα αξιόπλοο, καλοτάξιδο, παραδοσιακό σκαρί που διαθέτει δύο µηχανές General Motors Marine. Στο άνετο σαλόνι του με τον κλιματισμό, οι επιβάτες απολαμβάνουν ροφήματα και σνακ, από τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης.
Το νέο υπερσύγχρονο ταχύπλοο «Ολυμπία» με μήκος 23,5 μέτρα, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 170 επιβάτες. Το σκάφος, το οποίο έχει ναυπηγηθεί σε ελληνικό ναυπηγείο στη Σαλαμίνα, διαθέτει 2 μηχανές τύπου General Motors, ιπποδύναμης 539 BHP, έκαστη. Διαθέτει μπαρ και τουαλέτα.
Και τα δυο καραβάκια διαθέτουν τουαλέτες ενώ επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα (με λουρί) καθώς και τα ποδήλατα.
Ο χρόνος της διαδρομής υπολογίζεται σε 50 λεπτά της ώρας για τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Περαία – Νέοι Επιβάτες, ή αντίστροφα, και σε 1 ώρα και 15 λεπτά για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αγία Τριάδα.

Πολεμικό μανιφέστο συμβούλου Ερντογάν: «Θα δώσουμε την μητέρα των μαχών - Η μεγαλύτερη κρίση ξεκινά»

"Είμαστε πολύ κοντά σε μια "doomsday battle", την μητέρα των μαχών στην Α.Μεσόγειο" αναφέρει το εξαπτέρυγο του Ρ.Τ.Ερντογάν και διευθυντής της ερντογανικής εφημερίδας Yeni Safak, Ιμπραχήμ Καραγκιούλ σε ένα πολεμικό μανιφέστο που εξηγεί τα όσα συμβαίνουν σε Α.Μεσόγειο και Συρία. Είναι σημαντικό το πως συνδέει την επικείμενη μάχη στην Ινλίμπ με τα ενεργειακά της Α.Μεσογείου. 
Υπενθυμίζουμε, την υλοποίηση του αγωγού Ανατολικής Μεσογείου, East Med, συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ οι υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, τέθηκε στόχος μέχρι τέλος του χρόνου να μπουν οι υπογραφές για να αρχίσει να υλοποιείται το μεγάλο έργο, που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη. 
Στο Ισραήλ βρέθηκαν και αντιπροσωπείες τεχνοκρατών από τις χώρες που εμπλέκονται στο θέμα του αγωγού της Ανατολικής Μεσογείου. Από την Κύπρο ήταν τεχνοκράτες από το υπουργείο Ενέργειας. Οι τεχνοκράτες Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας συζήτησαν μια σειρά θεμάτων που αφορούν τον αγωγό.
Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών Κύπρου και Ελλάδας, για τον αγωγό και τη σημασία που έχει το έργο, είναι αποτέλεσμα των θετικών μηνυμάτων που έλαβε από τις συναντήσεις των τεχνοκρατών.
Ότι δηλαδή το έργο μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται. 
Οπως γίνεται αντιληπτό, η "καταιγίδα" πλησιάζει.
Ας δούμε το τουρκικό μανιφέστο
 ‘Έχουμε μπροστά στα μάτια μας τις πολεμικές προετοιμασίες για μια μάχη στην Α.Μεσόγειο με διακύβευμα τους υδρογονάνθρακες”, τονίζει ο ίδιος.
«Για αυτό και  η ύπαρξη της «τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» (ΤΔΒΚ) μας δίνει  ένα ρόλο που θα σώσει την σημερινή Τουρκία. Τα γεωπολιτικά κέρδη της επιχείρησης  Ειρήνης του 1974 ( εισβολή Κύπρο) μόλις αναδύονται»
"Για αυτόν το λόγο έχουμε την μόνιμη παρουσία τουρκικού στολίσκου, χερσαίων δυνάμεων, ενώ δίπλα έχουμε  την γνωστή πολεμική αεροπορική βάση της Ατάλλειας, με δεκάδες τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη" .
«Σε μια εποχή που εστιάζουμε στην κατάληψη από τον συριακό στρατό της πόλης Ιντλίμπ, η μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας πρόκειται να ξεσπάσει στην Ανατολική Μεσόγειο".
"Η διένεξη για την Ιντλίμπ  αρχίζει τώρα να μεταστρέφεται από ένα καθαρά θέμα της Συρίας σε ένα θέμα της Ανατολικής Μεσογείου"
"Ο πόλεμος της Συρίας αρχίζει να μετατρέπεται από τοπικό ζήτημα σε μια μεγάλη αναμέτρηση στην Ανατολική Μεσόγειο".
"Η μοίρα της πόλης αυτής, συνδυάζεται με τον «διάδρομο» που προσπαθεί να εδραιωθεί από τις ΗΠΑ στη Βόρεια Συρία, καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο το διακύβευμα της όλης διαδικασίας".
"Ο αγώνας σε παγκόσμια κλίμακα για τη διάθεση των αποθεμάτων φυσικού αερίου που αποτιμάται σε τρισεκατομμύρια δολάρια πλησιάζει βήμα προς βήμα σε μια μεγάλη σύρραξη " .
"Όλες οι χώρες του κόσμου και οι στόλοι τους συγκεντρώνονται στις συριακές ακτές και στο νότο της Τουρκίας".
"Καθώς, αεροπλανοφόρα, πολεμικά πλοία, υποβρύχια, κράτη και εταιρείες ενέργειας εποφθαλμιούν αυτόν τον τεράστιο πλούτο, μια παγκόσμια σύγκρουση πλησιάζει  βήμα προς βήμα προς την υλοποίηση της" .
"Αυτό που θα λάβει χώρα εκεί κάτω, θα είναι μεγαλύτερο από την εισβολή του Ιράκ, και το πόλεμο στην Συρία" .
"Η Ανατολική Μεσόγειος είναι το κέντρο της περιφερειακής ασφάλειας για εμάς. Πρόκειται για μια νοητή γραμμή, η οποία ξεκινά από τα ιρανικά σύνορα, το όρος Καντίλ, εξαπλώνεται σε όλη τη βόρεια Συρία και φτάνει στη Μεσόγειο.
"Αυτή η ζώνη σχεδιάστηκε ως «μέτωπο» που αποσκοπεί  στην καταστροφή όλων των τουρκικών σχεδίων του 21ου αιώνα για την Τουρκία,  και τον περιορισμό της στην Ανατολία".
"Οι διαδικασίες του σχεδίου «Iron Hammer» που ξεκίνησαν αμέσως μετά τον πόλεμο του Κόλπου του 1991 ήταν τα πρώτα βήματα των απειλών που αντιμετωπίζουμε ως χώρα σήμερα.
"Η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003 και το σχέδιο αποκοπής του βόρειου Ιράκ, διαμορφώθηκε μετά από αυτόν τον πόλεμο και αποτελεί  μέρος ενός μεγάλου σχεδίου" .
"Ο συριακός πόλεμος που ξεκίνησε μετά τον πόλεμο στο Ιράκ, ήταν το τρίτο στάδιο των αμερικανικών βλέψεων"
"Δυνάμεις του (PKK) και του (PYD), εγκαταστάθηκαν στην περιοχή αυτή (Β.Συρία) με την αρωγή των  ΗΠΑ και το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στο βόρειο Ιράκ, αποτελούσε  μέρος αυτού του σχεδίου".
"Τώρα υλοποιείται το σκέλος που αφορά την Ανατολική Μεσόγειο". 
"Θα έχουμε στην ουσία μια τεράστια ζώνη από βάσεις των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν έως την Μεσόγειο" .
"Στη συνέχεια, όλες οι χώρες γύρω από τον Περσικό Κόλπο και όλες οι χώρες γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα θα αποσταθεροποιηθούν" .
"Ακόμη και το πραξικόπημα του Abdel-Fattah el-Sisi στην Αίγυπτο αποτελεί μέρος αυτής της μεγάλης στρατηγικής" .
"Ο νέος άξονας που καθιέρωσαν σήμερα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) αποτελεί μέρος αυτού του πλάνου" .
"Η μεγάλη επίθεση που έλαβε χώρα στις 15 Ιουλίου 2016 στο καθεστώς μας, με στόχο την καταστροφή της Τουρκίας, αποτελεί μέρος των εξελίξεων που δρομολογούνται από τις ΗΠΑ".  
"Τουρκία και  Πακιστάν απομακρύνθηκαν από τον Δυτικό άξονα για πρώτη φορά στην ιστορία τους επειδή ακριβώς είχαν εντοπίσει αυτόν τον κίνδυνο που αφορούσε  το αμερικανικό σχέδιο" .
"Όλα όμως τα εγγενή στοιχεία ενεργοποιήθηκαν τότε, για να αποτραπεί ακριβώς η μετατόπιση των χωρών αυτών από τον άξονα αυτό, διότι κάποιοι επιθυμούσαν να αναλάβουν  τον πλήρη έλεγχο της Τουρκίας" .
"Η οργάνωση (FETÖ) και το PKK ήταν μέρος του σχεδίου αυτού ενώ υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν και άλλοι" .
"Κάθε περιοχή μεταξύ του Περσικού Κόλπου, της Ερυθράς Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου περιλαμβάνεται σε αυτό το μεγάλο αμερικανικό σχέδιο".
"Όλοι, ΗΠΑ- Ευρώπη και ασιατικές χώρες βρίσκονται στην περιοχή αυτή για έναν σημαντικό έπαθλο, την Α.Μεσόγειο".
"Γίνονται συνεχώς προετοιμασίες για έναν μεγάλο πόλεμο στην περιοχή" .
"Η Τουρκία  είναι πλέον μια χώρα με υψηλό ποσοστό επιρροής, ενώ η αποτρεπτική δύναμή της είναι επίσης εξαιρετική" .
"Το πιο σημαντικό είναι ότι για  πρώτη φορά, η πολιτική ελίτ της Τουρκίας είναι τόσο ισχυρή, ενώ  η περιφερειακή της προοπτική είναι πολύ σημαντική"  .
"Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτήν την τεράστια περιοχή που αφορά το αμερικανικό σχέδιο και να λάβουμε πολύ εκτεταμένα μέτρα, να κάνουμε μεγάλες προετοιμασίες και να αναλάβουμε δράση" .
"Η εστίαση σε κάθε πρόβλημα μεμονωμένα θα μας παγιδεύσει σε  δύσκολες συνέπειες" .
"Ορισμένες ομάδες στην Τουρκία προσπαθούν επιμελώς να παγιδεύσουν τη χώρα μας σε περιορισμένους χώρους" . 
"Η μεγαλύτερη παρεξήγηση και προδοσία αυτών των ομάδων  βρίσκεται ακριβώς εδώ", καταλήγει.πηγή

Ανακοίνωση Πυροπροστασίας στον Δ.Θερμαικού.

Έχοντας υπ’ όψιν έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες ημέρες, σε πολλές περιοχές τις χώρας, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).
Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να φροντίσουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.
Ιδιαίτερη προσοχή να δώσουν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της περιοχής προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς.
 Σε περίπτωση ανάγκης να ενημερώνουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία και το Δήμο Θερμαϊκού.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες Προστασίας από Δασικές Πυρκαγιές μπορείτε να ενημερώνεστε στο: www.civilprotection.gr


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣΑποκαταστάθηκε η λειτουργία του Site του Δήμου Θερμαϊκού


Κάνουμε γνωστό στους δημότες μας και σε όσους χρησιμοποιούν το Site του Δήμου μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thermaikos.gr, ότι οι τεχνικές εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη, καθιστώντας το ανενεργό, έχουν ολοκληρωθεί.

Η λειτουργία του έχει αποκατασταθεί πλήρως, επιτρέποντας σε όποιον το επιθυμεί να το επισκέπτεται, προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες για το Δήμο Θερμαϊκού και να ενημερωθεί για τα τελευταία νέα του.

Ενημερώνουμε επίσης ότι συνεχίζονται με επιτυχία οι εργασίες μετάπτωσης των δεδομένων από το υπάρχον Site στο νέο σύγχρονο Site του Δήμου, το οποίο θα μπορείτε να επισκέπτεστε στην ίδια με πριν ηλεκτρονική διεύθυνση                        
 ( www.thermaikos.gr ) και που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βρίσκεται σε λειτουργία.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση που επιδείξατε.

Τη συγκρότηση μετώπου σωτηρίας του Δήμου Θερμαϊκού προτείνει η "Συμπολιτεία"

Τη συγκρότηση μετώπου σωτηρίας του Δήμου Θερμαϊκού, προτείνει με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη "Συμπολιτεία Θερμαϊκού", για να μπορέσουν επιτέλους να αντιμετωπιστούν από μία στοιβαρή διοίκηση τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχή και την οδηγούν στο τέλμα. Καθώς όπως διαπιστώνει, η σημερινή δημοτική αρχή "αποδείχθηκε κατώτερη των προσδοκιών των συνδημοτών μας".

Η "Συμπολιτεία" θεωρεί ότι πρέπει να διαμορφωθεί "μια προοδευτική πολιτική πρόταση" και επισημαίνει μία σειρά στόχων που θα πρέπει να έχει αυτή η πρόταση. Προτείνει δε να υπάρξει συστράτευση Τη σωτηρία, την ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής. Και καταλήγοντας, αναφέρει στην ανακοίνωσή της: "Με αυτό το σκεπτικό, η "Συμπολιτεία Θερμαϊκού" προτείνει σε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας που αγαπούν, νοιάζονται την περιοχή και θυμώνουν βλέποντας αυτή την απαράδεκτη συσσώρευση των προβλημάτων, να υπάρξει ειλικρινής συνεργασία, συμπόρευση και συστράτευση με βάση ένα και μόνο στόχο: Τη σωτηρία, την ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής μας".
Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης της "Συμπολιτείας Θερμαϊκού" έχει ως εξής:
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την καθιέρωση της απλής αναλογικής, αλλά και την ψήφιση του νόμου που καθορίζει τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών τον Μάϊο του 2019, άνοιξε ουσιαστικά η αυλαία της προεκλογικής περιόδου στο δήμο Θερμαϊκού. Ένα δήμο που ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης, προς όφελος πάντα των κατοίκων του, βουλιάζει καθημερινά στα προβλήματα.
Θα χρειαζόταν πολύ μελάνι για να περιγράψει κανείς την άσχημη κατάσταση που βιώνει η περιοχή μας την τελευταία τετραετία, εξαιτίας της αποσπασματικής διαχείρισης των ζητημάτων που ταλανίζουν τους συνδημότες μας από την δημοτική αρχή του κ. Μαυρομάτη. Μια διοίκηση που αποδείχθηκε κατώτερη των προσδοκιών των συνδημοτών μας και οδήγησε τον δήμο Θερμαϊκού στο τέλμα.
Τι να θυμηθεί κανείς: Τα βουνά των σκουπιδιών που δυσφημούν την περιοχή, καθιστώντας την "σκουπιδούπολη", μετά την παράδοση της υπηρεσίας καθαριότητας στους μεγαλοεργολάβους, το ανεπαρκές και πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης που σε ένα μεγάλο μέρος του αποτελείται από αμιαντοσωλήνες, το απαράδεκτο οδικό δίκτυο, τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που υπόσχονταν ο δήμαρχος κ. Μαυρομάτης ότι θα απομακρυνθούν και παραμένουν στη θέση τους, την ανυπαρξία τουριστικής πολιτικής, την μη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας προς όφελος των συνδημοτών μας, την αδράνια στη διεκδίκηση εγκατάστασης στην Περαία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την εγκατάλειψη στην τύχη τους των αθλητικών εγκαταστάσεων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό του ΚΑΠΠΑ 2000 που ρημάζει και τόσα άλλα.
Όλα αυτά, την ώρα που οι δημότες του Θερμαϊκού απολαμβάνουν τις χειρότερες υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, αν και χρυσοπληρώνουν στο Δήμο, τα ακριβότερα δημοτικά τέλη σε όλη την Ελλάδα. Με μία διοίκηση, που έγραψε στα παλιά της παπούτσια τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, επιδιδόμενη σε σπατάλες, άχρηστα “έργα βιτρίνας” αλλά και εξοργιστικούς “διαγωνισμούς”, όπως ο τελευταίος με την προμήθεια LED, αξίας   3.301.376 ευρώ.
Θα μπορούσε να απαριθμήσει κανείς άπειρες παρόμοιες περιπτώσεις αδράνειας και αδιαφορίας της δημοτικής αρχής, όπως η αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών του Θερμαϊκού, ο καθαρισμός των λιμανιών της Μηχανιώνας, των Νέων Επιβατών και της Επανομής, η πλήρης αδιαφορία για τη βελτίωση του απαράδεκτου οδικού δικτύου και του δικτύου αγροτικής οδοποιίας, η εγκατάλειψη των ακτών μας, με συνέπεια την αφαίρεση των “Γαλάζιων Σημαιών”, η έλλειψη πεζοδρομίων, τα αδέσποτα κλπ.
Η «Συμπολιτεία Θερμαϊκού», μία γνήσια αυτοδιοικητική κίνηση, που από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας της, αγκάλιασε όλους τους πολίτες του δήμου μας, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις και δουλείες, είχε εξαρχής και εξακολουθεί να έχει ένα κεντρικό στόχο: Το πώς θα αντιμετωπιστεί το τέλμα στο οποίο βρίσκεται ο δήμος Θερμαϊκού, το πως θα πάψουν α οξύνονται διαρκώς τα προβλήματα, με συνέπεια να αλλάζει προς το χειρότερο η ζωή όλων μας.
Από τις πρώτες ακόμη ημέρες που γεννήθηκε αυτή η παράταξη, διακήρυξε σε όλους τους τόνους και με όσα μέσα είχε στη διάθεσή της, ότι για να μπορέσει ο δήμος μας να κάνει ένα βήμα μπροστά, χρειάζεται να έχει μια διοίκηση με αποφασιστικότητα και τσαγανό, που θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και δημοκρατικές διαδικασίες. Μία διοίκηση, η οποία δεν θα κάνει απλώς διαχείριση της μιζέριας, όπως δυστυχώς γίνεται σήμερα, ούτε θα ασχολείται μόνο με τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μία δημοτική αρχή που δεν θα διστάζει να συγκρουστεί με άδικες αποφάσεις και λογικές που πλήττουν τους δημότες μας. Μία διοίκηση που γνώμονα πάντα θα έχει την αλληλεγγύη προς τους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα αυτούς που πλήττονται άμεσα από τις συνέπειες της κρίσης.
Στην κατάσταση που οδηγήθηκε ο δήμος Θερμαϊκού, θεωρούμε ότι αυτό που σήμερα προέχει, είναι η συσπείρωση και συμπαράταξη όλων των υγιών δυνάμεων του τόπου μας, μακριά από κάθε είδους εξαρτήσεις, συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες. Καθώς διακαής επιθυμία μας, ήταν και παραμένει η σωτηρία και η ανάπτυξη του δήμου Θερμαϊκού και όχι των κάθε λογής εργολάβων. Προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής μας να απολαμβάνουν σωστές υπηρεσίες και να βλέπουν τον τόπο μας να αναπτύσσεται και να προοδεύει.
Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη, να διαμορφωθεί μια προοδευτική πολιτική πρόταση, που θα αποτελεί τον άξονα διακυβέρνησης του δήμου για τα επόμενα χρόνια, για να πάψει επιτέλους να υπάρχει αυτό το καθεστωτικό μοντέλο διοίκησης που βιώνουμε σήμερα και το οποίο αντί να επιλύει, συσσωρεύει διαρκώς και περισσότερα προβλήματα. Μια πρόταση που θα έχει στο επίκεντρό της:
α) την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου μας, με κυρίαρχη την οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας, τη στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό και τον εξοπλισμό της με τα απαραίτητα μηχανήματα, που οι δύο τελευταίες διοικήσεις δεν ανανέωσαν ούτε στο ελάχιστο.
β) Ένα σχέδιο άμεσων ενεργειών, αλλά και μακροπρόθεσμων στόχων, για να ξεβρωμίσει επιτέλους ο Δήμος Θερμαϊκού και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ύδρευσης (επάρκεια και ποιότητα νερού κλπ).
γ) Πρόγραμμα τεχνικών έργων και παρεμβάσεων, με στόχο και επίκεντρο πάντα την εξυπηρέτηση και τις ανάγκες των πολιτών και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.
δ) Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση στον οικονομικό τομέα.
ε) Διεύρυνση της δημοκρατικής λειτουργίας, συμμετοχή των πολιτών, αναβάθμιση των θεσμών διαβούλευσης.
στ) Διεκδικητικό πλαίσιο δράσης για την προοπτική και το μέλλον του δήμου Θερμαϊκού.
ζ) Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δήμου, μέσα απο ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, που θα εγκριθεί απο την πλειοψηφία των δημοτών, ενδεχομένως με δημοψήφισμα.
Με αυτό το σκεπτικό, η "Συμπολιτεία Θερμαϊκού" προτείνει σε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας που αγαπούν, νοιάζονται την περιοχή και θυμώνουν βλέποντας αυτή την απαράδεκτη συσσώρευση των προβλημάτων, να υπάρξει ειλικρινής συνεργασία, συμπόρευση και συστράτευση με βάση ένα και μόνο στόχο: Τη σωτηρία, την ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής μας. Και στην κατεύθυνση αυτή, η δημοτική μας παράταξη δεσμεύεται ότι θα διαθέσει όλες τις δυνάμεις της.

Περαία 2 Αυγούστου 2018
Η Συντονιστική Επιτροπή της "Συμπολιτείας Θερμαϊκού"

Για το “έργο ηλεκτροφωτισμού με λαμπτήρες τύπου LED” του Θ.Τζίνα

του Θοδωρή Τζίνα*
Σήμερα ο Δήμαρχος, με ανακοινώσεις και τυμπανοκρουσίες θριάμβου, κήρυξε την επίσημη έναρξη του “έργου ηλεκτροφωτισμού με λαμπτήρες τύπου LED”. Προχθές εγκαινιάστηκε ένα κιόσκι ως πυροφυλάκιο, ενώ για τις 26-07-18 ήταν προγραμματισμένα (αλλά αναβλήθηκαν λόγω εθνικού πένθους) τα εγκαίνια “των εργασιών αποκατάστασης από τις πλημμύρες”!;;. Δεν ξέρω τι νόημα δίνει ο καθένας στον όρο «εγκαίνια», αλλά είναι βέβαιο ότι, με τον καθορισμό της ημερομηνίας των εκλογών, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο και η Δημοτική αρχή ακολουθώντας την «παράδοση» προσπαθεί τον τελευταίο χρόνο της διοίκησής της να δείξει κάποιο έργο.

Ας μείνουμε όμως στο θέμα του “μεγάλου έργου των LED”. Σίγουρα σε αρκετές περιοχές του Δήμου ο δημοτικός φωτισμός είναι προβληματικός. Είναι όμως η ενδεδειγμένη λύση ένα έργο μαμούθ - μια εργολαβία των 3.500.000€ και μάλιστα με δανεισμό; Η δημοτική μας παράταξη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ εξέφρασε από την αρχή τις αντιρρήσεις της και δεν ψήφισε σε κανένα στάδιο της διαδικασίας το έργο (σε αντίθεση με την μείζονα αντιπολίτευση). Δηλαδή πριν ακόμη αναδειχθούν τα επιμέρους θέματα για την αρτιότητα της μελέτης, τους όρους του διαγωνισμού, τις προδιαγραφές και τις τιμές των υλικών, της μιας και μοναδικής, συμμετοχής εργολάβου και τις μετέπειτα δικαστικές εμπλοκές, η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ είχε διατυπώσει από την αρχή επιφυλάξεις, γιατί:
 1. Θεωρήσαμε υπερβολικό και δυσανάλογο το ποσό για το συγκεκριμένο έργο. Την στιγμή που στο Δήμο μας υπάρχουν κι άλλες ανάγκες, ίσως πιο επιτακτικές π.χ. διαχείριση απορριμμάτων, οδικό δίκτυο, ύδρευση κ.α. Θέσαμε δηλαδή θέμα αναγκαιότητας, ιεράρχησης και προτεραιότητας για το έργο. Πιστεύουμε ότι η βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού θα έπρεπε να γίνει άμεσα και εστιασμένα σε προβληματικές περιοχές με επιμέρους μικρά έργα και με ιδίους πόρους (από τα δημοτικά τέλη) που προορίζονται κανονικά για αυτό το σκοπό. Ενώ η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με οικονομικού τύπου να γίνει σταδιακά, όταν οι παλιοί θα «καίγονται». Με τόσα χρήματα θα μπορούσαν να αναζητηθούν άλλες λύσεις, πιο παραγωγικές για την συνολική βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου.
 2. Το έργο προβλέπεται να πληρωθεί με δανεισμό, κατά το ήμισυ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με χαμηλό επιτόκιο και το άλλο μισό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με αρκετά τσιμπημένο επιτόκιο (κοντά στο 5%). Βάζει λοιπόν ο Δήμος ένα μεγάλο βάρος στην πλάτη του για την επόμενη δεκαετία. Όμως ακόμη πιο σημαντικό για μας είναι ότι αναλώνεται μεγάλο μέρος της δανειακής ικανότητας του Δήμου, αφού υπάρχουν νομοθετημένα όρια στο δανεισμό. Αν χρειαστεί δηλαδή ο Δήμος να δανειστεί για κάποια άλλη ανάγκη ή επένδυση, οι δυνατότητες θα είναι περιορισμένες.
 3. Ισχυρίζεται η Διοίκηση του Δήμου ότι με τη μείωση της κατανάλωσης, άρα και της δαπάνης, θα αποπληρώνει το δάνειο. Μακάρι, αλλά διατηρούμε επιφυλάξεις και κρατάμε μικρό καλάθι. Γι αυτό είχαμε προτείνει να κάνουμε ένα μικρό πιλοτικό έργο με τοποθέτηση φωτιστικών LED δοκιμαστικά σε μια μικρή περιοχή ή σε ένα μικρό τοπικό διαμέρισμα, ώστε να δούμε στην πράξη την βελτίωση του φωτισμού και την πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης άμεσα θα ζητήσουμε από την Διοίκηση αλλά και από τη ΔΕΗ τα στοιχεία κατανάλωσης του προηγούμενου έτους, ώστε να έχουμε στοιχεία αναφοράς και σύγκρισης. Ας μη παραβλέπουμε ότι η τεχνολογία τρέχει και αλλάζει διαρκώς, κανείς δεν αποκλείει - το αντίθετο μάλιστα- ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι διαθέσιμα στην αγορά ακόμη πιο αποδοτικά φωτιστικά (πχ με φωτοβολταϊκά) ή τα ίδια με υποπολλαπλάσια τιμή (αν δεν υπάρχουν ήδη).
 4. Κάθε μεγάλη εργολαβία στην ελληνική πραγματικότητα, βάσιμα ή αβάσιμα, δημιουργεί υπόνοιες διαπλοκής. Οι οποίες είναι φυσικό να διογκώνονται όταν στον διαγωνισμό υπάρχει μια και μοναδική προσφορά με απειροελάχιστη έκπτωση.
Κλείνοντας τέλος, ανεξάρτητα από τον αν η όλη διαδικασία για τα LED έγινε ή όχι με σωστό τρόπο, κάτι που έκριναν ή θα κρίνουν τα δικαστήρια και άλλοι αρμόδιοι θεσμοί της πολιτείας, στο πολιτικό σκέλος θέλω να υπογραμμίσω ότι κάποτε οι Δήμοι πρέπει να ξεφύγουν από την πολιτική της «λάμπας» και της «ανάπλασης» και να στραφούν σε πιο παραγωγικές επενδύσεις και σε έργα υποδομής που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον ανάπτυξης. Η κρίση της χώρας και η οικονομική μας δυσπραγία, κατά τη γνώμη μου, οφείλεται ως ένα βαθμό και στα πολυδάπανα «έργα βιτρίνας».

O Θεόδωρος Τζίνας, είναι Δημοτικός Σύμβουλος της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ.

{Ενημέρωση}

  Παρακαλώ κατά την αναδημοσίευση να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το tsounami
  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, διασκευή ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του παρόντος Ιστολογίου, χωρίς την παραπομπή στην πηγή (Νόμος 2121/1993).
  copyright: Tsounami 2019