Web Informer Button

Οι άλλες μας ιστοσελίδες.

www.smart-press.gr

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη .!!
========================================

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους και η αναθεώρησή του, κορυφαία πράξη της δημοκρατίας. Αυτή η λειτουργία λοιπόν, δεν πρέπει να περιορίζεται στα στενά πλαίσια του Κοινοβουλίου, αλλά να απλωθεί σε όλο το κοινωνικό φάσμα και να λάβουν μέρος σ’ αυτήν όλοι οι ενεργοί πολίτες, όπως εκφράζονται μέσα από τις συλλογικότητες της εργασίας, του πολιτισμού, του αθλητισμού  κλπ.

Οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ Θερμαϊκού – Θέρμης και Μίκρας πήραν την πρωτοβουλία να αναδείξουν την αναγκαιότητα της συμμετοχής στον διάλογο, οργανώνοντας ανοιχτή συζήτηση με εισηγητή τον Υπουργό Επικράτειας Χριστόφορο Βερναρδάκη.

Η Εκδηλωση  θα γινει την Πεμπτη 16/11/2017 στις 7.00 το απογευμα στην Αιθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαικού  (ΚΕΠ Ν.Επιβατων).

Από την Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Πλαίσιο ερωτημάτων για την δεύτερη φάση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και τον σχεδιασμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Α. Θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους και η αρχιτεκτονική του πολιτεύματος
Πρόεδρος Δημοκρατίας
1) Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνεται: άρθρο 32
α. Με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή (όπως προβλέπει το Σύνταγμα)
β. Απευθείας από το λαό
γ. Από το λαό, αν δεν επιτευχθεί η αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή, χωρίς τη διάλυσή της. δ. Από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που θα απαρτίζεται από βουλευτές, περιφερειάρχες και δημάρχους.
ε. Από την Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 στις δύο πρώτες ψηφοφορίες και εφόσον δεν επιτευχθεί η εκλογή με απλή πλειοψηφία στην τρίτη ψηφοφορία για να αποφευχθεί η διάλυση της Βουλής.
στ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
2) Ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες θα πρέπει να διαθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Άρθρο 35 (πολλαπλή επιλογή απαντήσεων, από μία έως και όλες)
α. Να συγκαλεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών β. Να προκηρύσσει δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα κατά την κρίση του γ. Να απευθύνει διαγγέλματα προς το λαό δ. Να αναπέμπει στη Βουλή ψηφισμένο νομοσχέδιο. ε. Να παραπέμπει ψηφισμένο νομοσχέδιο για έλεγχο συνταγματικότητας σε Ανώτατο Δικαστήριο.
1
Βουλή
1) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να επεκτείνει τα
ασυμβίβαστα με τη βουλευτική ιδιότητα, ποια από τα παρακάτω, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να συμπεριλάβει: αρ. 57 Σ
α. Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας β. Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας γ. Τα δύο παραπάνω δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Ανεξάρτητες αρχές
1) Το Σύνταγμα θα πρέπει για τα μέλη Ανεξάρτητων Αρχών: άρθρο 101α
α. Να προβλέπει ανώτατο όριο μίας θητείας β. Να προβλέπει ανώτατο όριο δύο θητειών γ. Να μην προβλέπει όριο δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ.
2) Το Σύνταγμα θα πρέπει για τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών: άρθρο 101α
α. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων β. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με την παράλληλη άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε δημόσια θέση γ. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα. δ. Να μην προβλέπει ασυμβίβαστο ε. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
Τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση
1) Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να κατοχυρώνει ρητά ως διακριτές
μορφές αυτοδιοίκησης με ειδικό καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας: άρθρο 102
α. Τη μητροπολιτική διοίκηση β. Τα νησιωτικά συμπλέγματα

γ. Τα δύο παραπάνω δ. Κανένα από τα παραπάνω ε. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
2) Το Σύνταγμα, για αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής
αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού θα πρέπει: άρθρο 102 α. Να προβλέπει ανώτατο όριο 2 θητειών β. Να μην προβλέπει ανώτατο όριο θητειών γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
3) Το Σύνταγμα, για αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής
αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού θα πρέπει: άρθρο 102
α. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα β. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων γ. Να μην προβλέπει ασυμβίβαστα δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
4) Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας εποπτείας που το κράτος ασκεί στους ΟΤΑ
α’ και β’ βαθμού θεωρείτε ότι θα πρέπει: άρθρο 102
α. Να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα έλεγχος νομιμότητας μόνο πριν την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (προληπτικός έλεγχος) β. Να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα έλεγχος νομιμότητας μόνο μετά την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (κατασταλτικός έλεγχος) γ. Να μην προβλέπεται στο Σύνταγμα συγκεκριμένο είδος ελέγχου και να ρυθμίζεται με νόμο. δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
Διατυπώστε ελεύθερα τις απόψεις σας για τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω ενότητα (όριο 1.000 χαρακτήρες).

Β. Θεσμοί διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχής των πολιτών
1) Θεωρείτε ότι θα πρέπει να ανατεθεί συνταγματικά αρμοδιότητα σε κάποιο ανώτατο δικαστήριο να απαγορεύει τη συμμετοχή στις εκλογές πολιτικού κόμματος που παραβιάζει τον ποινικό νόμο; άρθρο 29
α. Ναι β. Όχι γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
2) Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να θεσπίσει περιορισμούς και απαγορεύσεις αναφορικά με την οργάνωση και τις μορφές δράσης των κομμάτων; άρθρο 29 α. Ναι β. Όχι γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
3) Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει άρθρο 51, 102 :
α. Να προβλέψει τη δυνατότητα αναγνώρισης των δικαιωμάτων του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στους αλλοδαπούς υπό προϋποθέσεις σε όλες τις εκλογές (βουλευτικές, περιφερειακές, δημοτικές) β. Να προβλέψει τη δυνατότητα αναγνώρισης των δικαιωμάτων του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στους αλλοδαπούς υπό προϋποθέσεις μόνο στις δημοτικές εκλογές
γ. Να μην αναγνωρίσει κανένα εκλογικό δικαίωμα στους αλλοδαπούς δ. Δεν ξέρω/δεν απαντώ
Διατυπώστε ελεύθερα τις απόψεις σας για τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω ενότητα (όριο 1.000 χαρακτήρες).
Γ. Σχέση κράτους – εκκλησίας
1) Θεωρείτε ότι η διάταξη του Συντάγματος που προβλέπει αποκλειστικά θρησκευτικό όρκο για τον εκλεγέντα ΠτΔ πρέπει να: άρθρο 33
α. Καταργηθεί β. Διατηρηθεί

γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
2) Το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι μεταξύ άλλων βασικός σκοπός της παιδείας είναι και η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Θεωρείτε ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει: άρθρο 16
α. Καταργηθεί
β. Να παραμείνει ως έχει γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
3) Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα πρέπει να εξακολουθεί να ρυθμίζει το καταρχήν καθεστώς διοίκησης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Ιησού: άρθρο 3
α. Ναι β. Όχι γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
Διατυπώστε ελεύθερα τις απόψεις σας για τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω ενότητα (όριο 1.000 χαρακτήρες)
Δ. Κράτος Δικαίου και ατομικές ελευθερίες
1) Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να αναγνωρίζει δικαιοδοτική αρμοδιότητα άρθρο 87 :
α. μόνο για τα δικαστήρια β. στα δικαστήρια και σε άλλα δημόσια όργανα που τα μέλη τους απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας γ. στα δικαστήρια , σε δημόσια όργανα που τα μέλη τους απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και σε ιδιωτικούς φορείς που στελεχώνονται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής γνώσης δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
Διατυπώστε ελεύθερα τις απόψεις σας για τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω ενότητα (όριο 1.000 χαρακτήρες).

Ε. Συλλογικές Ελευθερίες και Κοινωνικά Δικαιώματα
1) Το Σύνταγμα μας κατοχυρώνει καταρχήν τα κοινωνικά δικαιώματα μόνο
για τους έλληνες πολίτες . θεωρείτε ότι η εγγύηση τους θα πρέπει να αναγνωριστεί και για όσους διαμένουν στη χώρα μας;
α. Ναι β. Όχι γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
2) Για ποιά από τα παρακάτω βασικά κοινωνικά αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες πιστεύετε ότι το Σύνταγμα πρέπει να κατοχυρώνει καθολικό δικαίωμα πρόσβασης: (προσοχή!!! Δυνατότητα περισσότερων επιλογών α έως στ.)
α. Νερό β. Ενέργεια γ. Στέγη δ. Παιδεία ε. Υγεία στ. Τηλεπικοινωνίες ζ. Κανένα από τα παραπάνω
3) Θεωρείτε ότι στα βασικά κοινωνικά αγαθά υγεία, παιδεία και στέγη πρέπει να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα η ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση :
α. Καθολικά, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης β. Σε όσους δε διαθέτουν τα οικονομικά μέσα γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
4) Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει Συνταγματική πρόβλεψη ώστε η αρχή της αλληλεγγύης να διέπει το σύνολο των πολιτικών του κράτους (κοινωνικών, οικονομικών, φοροδοτικών, περιφερειακών):
α. Ναι β. Όχι γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
5) Θεωρείτε ότι θα πρέπει να κατοχυρώνεται συνταγματικά η προστασία από το κράτος κάθε μορφής ζωής καθώς και η ευζωία των ζώων, ως στοιχείο πολιτισμού :
α. Ναι

β. Όχι γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
Διατυπώστε ελεύθερα τις απόψεις σας για τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω ενότητα (όριο 1.000 χαρακτήρες).
____________________________________________________________________
ΣΤ. Κοινά, Δημόσιος χώρος, Πολιτισμός _______________________________________________________________ Διατυπώστε ελεύθερα τις απόψεις σας για τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω ενότητα (όριο 1.000 χαρακτήρες).
Ζ. «Οικονομικό Σύνταγμα»
1) Ποια από τις παρακάτω αρχές θεωρείτε ότι θα πρέπει να κατοχυρωθούν
συνταγματικά άρθρο 106;
α. η αρχή της ανταγωνιστικότητας β. η αρχή της επιχειρηματικότητας γ. η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού δ. η αρχή της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας ε. η προστασία των επενδύσεων στ. όλες οι παραπάνω ζ. καμία από τις παραπάνω
2) Ποιοι από του παρακάτω δημοσιονομικούς κανόνες θεωρείτε ότι πρέπει
να κατοχυρωθούν συνταγματικά;
α. ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός (χρυσός κανόνας) β. η θέσπιση ανώτατου ορίου ως προς τα ελλείμματα γ. ο καθορισμός ανώτατου ορίου δανεισμού σε καθορισμένο ποσοστό του ΑΕΠ δ. όλοι οι παραπάνω ε. κανένας από τους παραπάνω
3) Το Σύνταγμα παρέχει αυξημένη προστασία στα κεφάλαια που
επενδύονται από το εξωτερικό και προβλέπει ευνοϊκή φορολογική
μεταχείριση για τους εφοπλιστές. Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει: άρθρο 107
α. να διατηρήσει την αυξημένη προστασία μόνο για τα κεφάλαια που επενδύονται από το εξωτερικό β. να διατηρήσει μόνο την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τους εφοπλιστές γ. να διατηρήσει την αυξημένη προστασία για τα κεφάλαια που επενδύονται από το εξωτερικό και την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τους εφοπλιστές δ. να καταργήσει την αυξημένη προστασία για τα κεφάλαια που επενδύονται από το εξωτερικό και την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τους εφοπλιστές ε. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
Διατυπώστε ελεύθερα τις απόψεις σας για τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω ενότητα (όριο 1.000 χαρακτήρες).

{Ενημέρωση}

    Παρακαλώ κατά την αναδημοσίευση να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το tsounami
    Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, διασκευή ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του παρόντος Ιστολογίου, χωρίς την παραπομπή στην πηγή (Νόμος 2121/1993).
    copyright: Tsounami 2019