Web Informer Button

Οι άλλες μας ιστοσελίδες.

www.smart-press.gr

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη .!!
========================================

Kaspersky Internet Security για κινητά Android και Tamblets.

Θωρακίστε το κινητό σας android η το tablet κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή απο το google play
Kaspersky Internet Security for Android delivers the latest mobile security technologies – including superior anti-theft protection and Android antivirus. All the great features of Kaspersky Mobile Security and Kaspersky Tablet Security are now available in a single easy-to-use solution that is optimized specifically for smartphones and tablets.
Core, essential protection is absolutely free, just as it was in Kaspersky Mobile Security Lite – but now it has even more security features:
• Kaspersky Lab’s latest protection technologies against viruses, spyware, Trojans and more
• An Antivirus Scanner - runs an on-demand malware scan of your device
• Advanced Anti-Theft Protection – Lock&Locate, Wipe, Full wipe, Mugshot.
Plus:
• A new ‘Alarm’ feature has been introduced – you can remotely sound the alarm, helping you to find your device if it is somewhere nearby. The alarm works even in ‘silent’ mode.
• Anti-Theft Web Management Portal. Using a personal online account you can manage all the anti-theft options from a single point.
• Call&Text Filter for smartphones – protects you from unwanted calls and text messages
If you want to try premium features you can activate a 30-day trial
or simply make an in-app purchase. Premium mode offers:
• Real-Time Protection – ensures that your device is always protected. No matter what you download or install, our powerful AV engine detects and neutralizes mobile malware
• Cloud-enabled protection – reacts fast to new and emerging threats
• Web Protection – protects you from malicious and phishing websites
• Text Anti-Phishing – automatically detects malicious and phishing links in incoming text messages
• Privacy Protection – allows you to hide confidential information from prying eyes
Kaspersky Internet Security for Android protects your smartphones and tablets against theft, loss, viruses and real-time Internet threats – all without impacting the performance of your devices.
See why customers and professionals love our mobile apps:
"It's awesome! It is the best free antivirus I have ever used. Its cloud scan is extremely effective! I must say, everyone should download this"
"Excellent. Thank you for a great app!"
... and thousands of other 5-star user reviews.
Visit our website https://www.kaspersky.com to learn more about us!
Our Facebook page: https://www.facebook.com/kaspersky
Kaspersky Internet Security για Android παρέχει τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες κινητών ασφαλείας - όπωςμεγαλύτερη αντικλεπτική προστασία και Android antivirus. Όλες οι μεγάλες δυνατότητες του Kaspersky Mobile Security και Kaspersky Security Tablet είναι τώρα διαθέσιμες σε μία μόνο εύκολη στη χρήση λύση που έχει βελτιστοποιηθεί ειδικά για smartphones και tablets.
Πυρήνα, ουσιαστική προστασία είναι απολύτως δωρεάν, ακριβώς όπως ήταν στην Kaspersky Mobile Security Lite - αλλά τώρα έχει ακόμη περισσότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας:
• τελευταίες τεχνολογίες προστασίας Kaspersky Lab ενάντια στους ιούς, spyware, Trojans και πολλά άλλα
• Ένα Antivirus Scanner - τρέχει ένα on-demand malware σάρωσης της συσκευής σας
• Προηγμένη προστασία Anti-Theft - Lock & Εντοπίστε, Σκουπίστε, Full σκουπίστε, Mugshot.
Πλέον:
• Έχει εισαχθεί μια νέα «Συναγερμός» χαρακτηριστικό - θα μπορεί να ακούγεται από μακριά τον κώδωνα του κινδύνου, βοηθώντας σας να βρείτε τη συσκευή σας, αν είναι κάπου κοντά. Το ξυπνητήρι λειτουργεί ακόμη και σε «σιωπηλή» mode.
• Anti-Theft Web πύλη διαχείρισης. Χρησιμοποιώντας μια προσωπική σε απευθείας σύνδεση λογαριασμό μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις επιλογές αντικλεπτικά από ένα μόνο σημείο.
• Call & Κείμενο φίλτρο για smartphones - σας προστατεύει από ανεπιθύμητες κλήσεις και μηνύματα κειμένου
Αν θέλετε να δοκιμάσετε premium χαρακτηριστικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών
ή απλά να κάνετε μια αγορά σε-app. Λειτουργία Premium προσφέρει:
• Προστασία σε πραγματικό χρόνο - διασφαλίζει ότι η συσκευή σας είναι πάντα προστατευμένο. Δεν έχει σημασία τι κάνετε λήψη ή να εγκαταστήσετε, ισχυρό κινητήρα AV μας εντοπίζει και εξουδετερώνει ιούς κινητών
• Cloud-ενεργοποιημένη η προστασία - αντιδρά γρήγορα στις νέες και αναδυόμενες απειλές
• Προστασία Web - σας προστατεύει από κακόβουλες ιστοσελίδες phishing και
• Κείμενο Anti-Phishing - ανιχνεύει αυτόματα κακόβουλο phishing και συνδέσεις σε εισερχόμενα μηνύματα κειμένου
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - σας επιτρέπει να κρύψει εμπιστευτικών πληροφοριών από τα αδιάκριτα βλέμματα
Kaspersky Internet Security για Android προστατεύει smartphones και tablets σας από κλοπή, απώλεια, ιούς και απειλές του Internet σε πραγματικό χρόνο - και όλα αυτά χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση των συσκευών σας.
Δείτε γιατί οι πελάτες και οι επαγγελματίες αγαπούν mobile apps μας:
«Είναι φοβερό! Είναι το καλύτερο δωρεάν antivirus που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Σύννεφο σάρωση του είναι εξαιρετικά αποτελεσματική! Πρέπει να πω, ο καθένας πρέπει να κατεβάσετε αυτό το"

{Ενημέρωση}

    Παρακαλώ κατά την αναδημοσίευση να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το tsounami
    Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, διασκευή ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του παρόντος Ιστολογίου, χωρίς την παραπομπή στην πηγή (Νόμος 2121/1993).
    copyright: Tsounami 2018