Web Informer Button

Οι άλλες μας ιστοσελίδες.

www.smart-press.gr

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη .!!
========================================

Μετονομασία Σχολικής Μονάδας Δ.Σ. Ν. Επιβατών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.10/ 349 /52656 /Δ1 (1) Μετονομασία σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, κεφ. Β ́ του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκ− παιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.Α ́/ 14−3−2000).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3. Το άρθρο 2 του υπ’ αριθμ. 201/1998 Προεδρικού Διατάγματος «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων» (ΦΕΚ 161 τ.Α ́/13−7−1998).
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 70 (ΦΕΚ 114/2015, τ.Α ́) «περί ...Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Τις διατάξεις του με αριθμ. Π.δ. 73/2015, (ΦΕΚ 116/2015, τ. Α ́) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. 182109/Γ1/12.11.2015 απόφαση του Πρωθυ− πουργού και Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ, «αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διορισμός του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
8. Την απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα− φής Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενι− κών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 2654/τ.Β ́/09.12.2015).
9. Το με αριθμ. Φ./5084/15.02.2016 έγγραφο της Περιφε− ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Το με αριθμ.: 3590/10.02.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
11. Την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού σύμφωνα με την με αρ. 2022/03.02.2016 απόφαση.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρα− τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την μετονομασία από το σχολικό έτος 2016−2017 και εντεύθεν της παρακάτω σχολικής μονάδας Πρωτοβάθ− μιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ− ΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟ− ΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14540 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Νέων Επιβατών, σε «Αρχιγένειο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Νέων Επιβατών».
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2016

{Ενημέρωση}

    Παρακαλώ κατά την αναδημοσίευση να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το tsounami
    Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, διασκευή ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του παρόντος Ιστολογίου, χωρίς την παραπομπή στην πηγή (Νόμος 2121/1993).
    copyright: Tsounami 2018