Web Informer Button

Οι άλλες μας ιστοσελίδες.

www.smart-press.gr

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη .!!
========================================

Διαγωνισμός για «Προμήθεια ηλε κτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» με το ποσό των 150.000,00 €

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Αριθμ. 10811

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» (υπ’ αριθ. 19/2015 μελέτη Δ.Τ.Υ.) συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη θα βαρύνει για το οικονομικό έτος 2015 τον Κ.Α εξόδων 02.30.7135.1005 με τίτλο «Προμήθεια ηλε κτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» με το ποσό των 150.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Δια δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.qov.gr

Έναρξη υποβολής προσφορών: Παρασκευή 12/06/ 2015. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη 18/06/2015 και ώρα 15:00μμ. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών Τρίτη 24/06/2015 και ώρα 10:30 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμούς και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά εφόσον πληρούν το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο− γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή πα− ροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.−Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το πέντε (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Επίσης το κεί− μενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού στη διεύθυνση (URL): http://www. thermaikos.gr, ενώ περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια,

στον ιστότοπο http:// et.diavgeia.gov.gr/, στην Εφημερί− δα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), και στις εφημερίδες: «Γενική Δημοπρασιών», «Ηχώ Δημοπρασιών», «Μακεδονία» και «Αγγελιοφόρος».

Περαιάς, 27 Μαΐου 2015

Ο Δήμαρχος ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

{Ενημέρωση}

    Παρακαλώ κατά την αναδημοσίευση να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το tsounami
    Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, διασκευή ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του παρόντος Ιστολογίου, χωρίς την παραπομπή στην πηγή (Νόμος 2121/1993).
    copyright: Tsounami 2017