Web Informer Button

Οι άλλες μας ιστοσελίδες.

www.smart-press.gr

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη .!!
========================================

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης φτιάχνει ΚΑΙ σπιτάκια για ναυαγοσώστες στην Περαία!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΚΑ! Και μάλιστα η ίδια η εισήγηση του Αντιδημάρχου Κινητοποίησης των Πολιτών, Νεολαίας και Αθλητισμού. κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα είναι τόσο διασκεδαστική που την παραθέτουμε ολόκληρη.
Ρεπορτάζ: Περσεφόνη Δημητριάδου
Θέμα : «Παραχώρηση κατασκευών Πάρκου άθλησης και Ψυχαγωγίας»

4/11/2014

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λειτουργούσε το Πάρκο άθλησης και Ψυχαγωγίας (What's up), από τον Ιούλιο του 2011, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΑΟPR (ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS (Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Διαφημίσεων) για λογαριασμό της COSMOTE. Το κόστος των κατασκευών και την τοποθέτησή τους ανέλαβε η COSMOTE δια της AOPR με αντισταθμιστικό όφελος την προβολή και ανάδειξη της προσφοράς. Οι κατασκευές που τοποθετήθηκαν στο Πάρκο, σύμφωνα με τη σύμβαση, παραχωρήθηκαν υπό μορφή δωρεάς στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι δωρεές των κατασκευών έγιναν αποδεκτές από το Δήμο με τις υπ' αριθμ. 1165/28-7-2011 και 762/26-4-12 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η διάρκεια της σύμβασης ήταν διετής με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης. Η λειτουργία του Πάρκου σταμάτησε τον Ιανουάριο του 2014 με τη λήξη της σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους της  σύμβασης, οι κατασκευές μετά τη λήξη της, περιέχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου.

Η COSMOTE δια της AOPR, απέσυρε το ενδιαφέρον για τη συνέχιση της λειτουργίας του Πάρκου, λόγω πλημμελούς φύλαξης του χώρου (κλοπές ανταλλακτικών, καταστροφές), έλλειψη περίφραξης, συνάθροιση  χρηστών ψυχοτρόπων και ενεσίμων ουσιών και  συναλλαγών μεταξύ των, με αποτέλεσμα την αποτροπή προσέγγισης των επισκεπτών στο χώρο. Η δαπάνη για την αποκατάσταση των φθορών και τη συντήρηση των κατασκευών κυμαίνεται στο ποσό των 30.000,00€ (τριάντα χιλ. ευρώ).

Η λειτουργία του Πάρκου εντάσσεται στην κατηγορία “Ψυχαγωγικές Παιδείες” και απαιτείται έκδοση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 80 & 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α)  και η χορήγησή της ρυθμίζεται με το Π.Δ. 12/2005. Επιπρόσθετα απαιτείται έλεγχος και πιστοποίηση των κατασκευών, έλεγχος των κατασκευών από άποψη αισθητικής ο οποίος διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 31252/1530/20-5-1987 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η δαπάνη για την πιστοποίηση των κατασκευών είναι αρκετά μεγάλη.

Επειδή οι κατασκευές είναι ογκώδεις, με μεγάλο ύψος, εντάσσονται στα Extreme Spor και είναι προσβάσιμες στο κοινό κατά τις ώρες μη λειτουργίας του Πάρκου. Η χρήση τους, η οποία γινόταν κατά κόρον από διάφορους, εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους σοβαρών τραυματισμών, με τις αντίστοιχες συνέπειες. 

Τέλος οι εργασιακές συνθήκες του προσωπικού από άποψη υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα και με την αυτοψία της τεχνικού ασφαλείας (δεν υπάρχει επαρκής χώρος στέγασης, τουαλετών, αποθηκευτικού χώρου), είναι ανύπαρκτες. Ο χώρος εγκυμονεί κινδύνους, τόσο για την υγεία των εργαζομένων, όσο και των επισκεπτών από την παρουσία των τοξικομανών (μολυσματικές και μεταδιδόμενες ασθένειες), λόγω της κατάληψης του χώρου από τα άτομα αυτά, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου στέγασης του προσωπικού όπου τον χρησιμοποιούν για ούρηση και αφόδευση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακόμη τα στάσιμα νερά που υπάρχουν στο χώρο ευνοούν τις συνθήκες παραμονής αυξημένου αριθμού εντόμων, κουνουπιών και τρωκτικών με ότι συνεπάγεται αυτό για την υγεία των παρευρισκομένων στο χώρο.
Για τους παραπάνω λόγους αποφασίστηκε η διακοπή λειτουργίας του Πάρκου Άθλησης και Ψυχαγωγίας. Απομακρύνθηκαν τα επικίνδυνα μέρη των κατασκευών τα οποία εγκυμονούσαν κινδύνους,  η περίφραξη, τα εμπόδια του paint-ball και ότι άλλο μπορούσε να προκαλέσει κάποιο ατύχημα. Εκκρεμεί η αποξήλωση των κατασκευών βαρέος τύπου και η μεταφορά τους.

Ο Δήμος Θερμαϊκού με την υπ' αριθμ. 25696/4-9-2014 επιστολή του, αιτείται  την παραχώρηση των Πέντε (5) πυλώνων του εναέριου στίβου, τους οποίους θα χρησιμοποιήσει στις ακτές του Δήμου για τις ανάγκες της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Η αποξήλωση και μεταφορά των πύργων θα γίνει με έξοδα του Δήμου Θερμαϊκού.

Επίσης η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με το υπ' αριθμ.  65/22-9-2014 αιτείται την παραχώρηση των κατασκευών της πίστας αναρρίχησης, του Bungee τραμπολίνου και τον εξοπλισμό του Paintball. Οι κατασκευές θα τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις της ΣΕΦΑΑ και θα χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση των φοιτητών της σχολής, από τους φοιτητές και προσωπικό του ΑΠΘ, καθώς και από τους πολίτες της πόλης με την καθοδήγηση έμπειρων ειδικών καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

Για το λόγο αυτό σας επισυνάπτουμε αντίγραφα των αιτήσεων παραχώρησης και παρακαλούμε την έγκριση, από το Δημοτικό Συμβούλιο, της δωρεάν παραχώρησης των κατασκευών από το Πάρκο άθλησης και Ψυχαγωγίας (What's up). 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε κ. Πρόεδρε όπως διαβιβάσετε την παρούσα εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη λήψη της παρακάτω απόφασης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Εγκρίνεται η δωρεάν παραχώρηση, στο Δήμο Θερμαϊκού, για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ετών, των πέντε (5) πυλώνων του Εναέριου Στίβου για την ανάγκη ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου με γαλάζιες σημαίες και την μεγαλύτερη ασφάλεια των λουομένων.

2. Εγκρίνεται η δωρεάν παραχώρηση, στη ΣΕΦΑΑ Θεσ/νίκης, για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ετών, της πίστας αναρρίχησης, του Bungee τραμπολίνου και τον εξοπλισμό του Paintball (όπλα, μάσκες, θώρακες, φιάλες, χρωμόσφαιρες). Οι κατασκευές θα χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση των φοιτητών της σχολής, από τους φοιτητές και προσωπικό του ΑΠΘ, καθώς και από τους πολίτες της πόλης  με την καθοδήγηση έμπειρων ειδικών καθηγητών Φυσικής Αγωγής.πηγή(taxalia: ΜΙΑ ΜΟΝΑΧΑ ΑΠΟΡΙΑ: Που το ήξερε ο Δήμος Θερμαϊκού - από το καλοκαίρι ακόμη, καθώς έστειλε επιστολή στις 4/9/2014 - ότι  ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα διαλύσει το πάρκο και ζήτησε τις κολώνες;)

{Ενημέρωση}

    Παρακαλώ κατά την αναδημοσίευση να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το tsounami
    Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, διασκευή ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του παρόντος Ιστολογίου, χωρίς την παραπομπή στην πηγή (Νόμος 2121/1993).
    copyright: Tsounami 2018