Web Informer Button

Οι άλλες μας ιστοσελίδες.

www.smart-press.gr

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη .!!
========================================

20η Ειδική συνεδρίαση και 21ο Τακτικό δημοτικό συμβούλιο Θερμαικού σήμερα ώρα 16:00 και 17:30.

 Ειδική Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  σήμερα Πέµπτη και ώρα 16:00 µ.µ., λόγω της αναγκαιότητας λήψης έγκαιρης απόφασης, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Ν.Επιβάτες. 

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση Προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015.
Εισηγητής: Αντιδήµαρχος κ.Π.Μήλιος. 


Τακτική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θερµαϊκού, σήμερα Πέµπτη και ώρα 17:30µµ, στη αίθουσα συνεδριάσεων
∆ηµοτικού Καταστήµατος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Ν.Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα τηςηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
 ΣΠΥΡΟΣ Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ 

Επικύρωση πρακτικών της 18ης/30-09-2014 τακτικής συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις : 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 24-10-2014 ΠΟΥ ΕΠΙ-
ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.31.412 /30-10-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ1

: Έγκριση τροποποίησης Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 Εισηγητής: Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου –κ.Σ.Αδαµίδης. 
ΘΕΜΑ 2ο
:Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Θερµαϊκού στην «Αναπτυξιακή Σύµπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης» και στην «Αναπτυξιακή Σύµπραξη Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΑ» 
 Εισηγητής: ∆ήµαρχος –κ. Γιάννης Μαυροµάτης . 
ΘΕΜΑ 3ο
:Επιστροφή χρηµάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από λάθος χρέωση. 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
 ΘΕΜΑ 4ο
:Αίτηση επιστροφής καταβληθέντων χρηµάτων, για ενοικίαση ∆ηµοτικού χώρου.
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 5ο:Μεταβίβαση µισθωτικής σχέσης, µετά από αίτηση του  µισθωτή. 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 6ο
:Παράταση µίσθωσης ισόγειου καταστήµατος, για την φύλαξη  και αποθήκευση υλικών του ∆ήµου για 3 χρόνια από 1-9-2014 έως 31-8-2017. 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 7ο
:Αύξηση δόσεων του ΓΠΣ. 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 8ο
: Αύξηση δόσεων του ΓΠΣ.
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 9ο
: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης, µε τίτλο
«Περιβαλλοντική ∆ιακυβέρνηση και Πληροφόρηση σε δράσεις Ανακύκλωσης στις περιοχές του εταιρικού σχήµατος», στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE. 
 Εισηγητής: Γ.Γραµµατέας-κ.Θ.Χατζηιωαννίδης. 
ΘΕΜΑ 10ο
:Έγκριση της Επικαιροποιηµένης Μελέτης Περισυλλογής εγκαταλελειµµένων Οχηµάτων εντός των ορίων του ∆ήµουΘερµαϊκού και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής οχήµατος τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 11ο
: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «Εφαρµογή Τεχνολογικών ΑΠΕ σε δηµοτικούς χώρους του ∆ήµου Θερµαϊκού», στο Πρόγραµµα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014. 
 Εισηγητής: Γ.Γραµµατέας-κ.Θ.Χατζηιωαννίδης. 
ΘΕΜΑ 12ο
:Παράταση προθεσµίας εργασιών του έργου «Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις ∆ηµοτικών και Κοινοτικών οδών ∆.Θερµαϊκού». 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 13ο
:Έγκριση διενέργειας της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια φυτών, λιπασµάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρµάκων και ειδών εξοπλισµού άρδευσης».
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 14ο
:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος µε ενίσχυση ποσού της µελέτης «Κτηµατογράφηση-πολεοδόµηση και πράξη εφαρµογήςστις περιοχές α)Άνω Περαίας, β)επέκταση Ά.Περαίας, γ) 
Ά.Ν.Επιβατών, δ) επέκταση Ά.Ν.Επιβατών, ε) επέκτασης ΑγίαςΤριάδας.
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου. 
ΘΕΜΑ 15ο
: Ορισµός µελών για συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Καθηµερινότητας Συντήρησης-Υποδοµών Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου-κ.Γ.Φεστερίδης. 
ΘΕΜΑ 16ο
: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 43/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον καθορισµό των χώρων κατ΄ επάγγελµα για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 17ο
: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 44/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον καθορισµό των χώρων υπαίθριας διαφήµισης.
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 18ο
: Έγκριση της υπ΄ αριθ. 45/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής που αφορά Εκδίκαση ενστάσεων : α) µε αρ.Πρωτ.23674/12.8.2014 της κας Αλεξιάδου και β) µε αρ. Πρωτ.25.702/4-9-2014 της κας ∆ιαµαντουλάκη κατά της γνωµοδότησης
του Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α. Π.Ε. Θεσσαλονίκης της 17ης συνεδρίασης, πράξης 6ης, της 23-1-2014 µε θέµα: “Ανάκληση της µεαρ.29/56777/ΠΣΚ/1003/ΠΕ/15-01-2009 (ΦΕΚ 37ΑΑΠ/2009) Απόφασης Νοµάρχη Θεσσαλονίκης και τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου µε τον αποχαρακτηρισµό τµήµατος ΧώρουΠρασίνου και τµηµάτων οδού, σε εκτέλεση των µε αρ.2990/2006 και
2973/2010 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο ΟΤ3, της ∆.Κ. Αγίας Τριάδος του ∆ήµου Θερµαϊκού, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.” 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου. . 
ΘΕΜΑ 19ο
: Τροποποίηση Ετήσιου Τεχνικού Προγράµµατος µε ενίσχυση της ένδειξης µε τίτλο «Ανακατασκευή τµήµατος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην Τ.Κ. Μεσηµερίου λόγω θεοµηνίας» 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου . 
ΘΕΜΑ 20ο
:Έγκριση της υπ΄ αριθ. 102/2014 απόφασης του ∆.Σ. της ∆ΗΚΕΘ που αφορά «Αποζηµίωση Προέδρου ή Αντιπροέδρου ∆.Σ.» 
 Εισηγητής: ∆ηµοτική Σύµβουλος –κ.Κ.Καζουλίδη. 
ΘΕΜΑ 21ο
: 14η Αναµόρφωση προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2014. 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος. 
ΘΕΜΑ 22ο
:Έγκριση υλοποίησης της υπ΄ αριθ. 44/2014 µελέτης για την εκτέλεσητου έργου «Ανακατασκευή τµήµατος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρουστην Τ.Κ. Μεσηµερίου λόγω θεοµηνίας». 
 Εισηγητής: Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου . 

{Ενημέρωση}

    Παρακαλώ κατά την αναδημοσίευση να αναγράφετε την πηγή με ενεργό σύνδεσμο προς το tsounami
    Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, διασκευή ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του παρόντος Ιστολογίου, χωρίς την παραπομπή στην πηγή (Νόμος 2121/1993).
    copyright: Tsounami 2018